Verslag inspraakavond 30 januari 2020

Op donderdag 30 februari hebben Justus & ik samen met verschillende ouders ingesproken bij de commissie Welzijn van Weesp. Naast de ouders was ook BSO aanbieder Woest Zuid vertegenwoordigd door Floris Dijkslag. Gedurende de avond hebben alle sprekers de gemeenteraad aangesproken over de afwachtende houding op dit dossier. Hieronder kan je de bijdrages van de insprekers terug luisteren. Daarna is de reactie van Wethouder de Lange & Heijstee te horen.

Inspraak Alex van der Baan
Inspraak Woest Zuid – Floris Dijkslag
Inspraak Justus Cramer
Inspraak Anouk Veneboer
Inspraak Jasper Dijkerman

Reactie College op dossier opvang Weesp

Een uur nadat de inspraak op de agenda stond is reactie gegeven door Wethouder de Lange over de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de definitieve KDV locatie in Weespersluis. Oorspronkelijk was er een kleine voorziening voor opvang gepland in het commerciële centrum van Weespersluis, vlak achter de brede school. Wethouder de Lange heeft in de beantwoording bevestigd dat de opvang nu beoogd is schuin tegenover de brede school. Wethouder de Lange geeft aan dat de behandeling door het College ‘binnenkort’ zal gaan gebeuren. Hoe veel maanden binnenkort betekent voor Wethouder de Lange is niet duidelijk.

Vervolgens horen we Wethouder Heijstee ingaan op de laatste stand van zaken. De urgentie is hoog en de gemeente werkt zo hard als ze kunnen. Echter is anderhalve maand kennelijk een normale termijn om een afspraak in te plannen met Woest Zuid. Wij vinden het heel bijzonder dat bij een groot probleem het college zo afwachtend is. In plaats van aan te geven wat níet kan zou het fijn zijn wanneer de zaken die wel kunnen goed en snel worden opgepakt. Dat is ook precies wat de Kleine Weespers steeds vragen aan de politiek.

Reactie College & discussie fracties inzake kinderopvang

Aan het einde van de vergadering heeft raadslid Carin Ogiers een vraag gesteld tijdens de rondvraag. Deze inbreng is hieronder te horen.

Resultaten Enquete #2 aangeboden aan raadsleden Weesp

Begin december zijn we opnieuw naar onze acherban gegaan met de vraag om informatie te delen over de eigen opvang situatie. Afgelopen weekend hebben we de enquete gesloten met 154 antwoorden van ouders. Nogmaals dank voor het invullen!

We hebben de resultaten gisteren aan de raadsleden aangeboden, wij denken dat het de antwoorden voor zichzelf spreken. We hopen dan ook dat we met deze resultaten en de vele insprekers morgen de gemeente in beweging kunnen krijgen.

We hebben de antwoorden hieronder in een slideshow gezet:

Gesprek met Kind & Co.

Nadat Justus & ik in april 2019 langs zijn geweest bij locatie Hummeloord is er geen rechtstreeks contact meer geweest tussen Kleine Weespers en Kind & Co. Omdat er veel is gebeurd en wij veel hebben gepubliceerd over Kind & co. wilde Willemijn Klop & Yvon van Schaik graag met ons om tafel.

Gedurende een gesprek van ruim een uur zijn Justus en ik bijgepraat over de stappen die Kind & Co. heeft gezet de afgelopen tijd. Achter de schermen is er druk gewerkt om alle procedures rond de definitieve KDV opvang Weespersluis van Kind & Co. rond te krijgen. Omdat er nog niets definitiefs te melden is heeft Kind & Co. ervoor gekozen om geen concrete uitspraken te doen over doorlooptijden van de definitieve én tijdelijke locatie van de KDV.

Op bezoek bij het projectbureau Weespersluis
Tijdens het bezoek aan het projectbureau Weespersluis konden we meteen kijken naar de toekomstige groei van Weespersluis

Kind & Co. heeft in dit gesprek ook aangegeven dat ze niet blij waren met de negatieve toon van berichtgeving vanuit de Kleine Weespers. Justus en ik hebben aangegeven dat we Kind & Co. graag in de gelegenheid stellen om te vertellen wat de huidige stand van zaken is. Onderaan dit artikel kan je de update van Kind & Co. lezen.

Het gesprek met Willemijn & Yvon was prettig en constructief, we snappen de operationele en bedrijfsmatige overwegingen om beperkt te communiceren over voortgang. Maar als actiegroep zijn wij er om op te komen voor ouders die met de handen in het haar zitten bij de afwezigheid van KDV en BSO opvang. Wij verwachten meer van de grootste aanbieder van opvangplekken in Weesp, zeker in het licht van het beperkte aanbod. Wij hebben de toezegging gekregen dat Kind & Co. de komende periode beter en vaker zal communiceren met de ouders op de wachtlijsten.

In Beeld: Noëlle & Justus met Nanny Solutions

De afgelopen periode hebben we in verschillende gesprekken met ouders ‘oplossingen’ laten zien voor het opvangprobleem. Justus is na onze eerste gesprekken met de verschillende partijen op onderzoek gegaan naar het in huis nemen van een nanny, officieel gastouder aan huis. In dit artikel willen we graag wat dieper ingaan op de praktijk van alledag, de kosten en natuurlijk het regelen van zo’n nanny. Daarom was ik eerder deze maand te gast bij Noëlle & Justus om over hun ervaringen te praten. Nadia de Wals van Nanny Solutions was zo vriendelijk om tijd te maken om ook bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Justus & Noëlle

Alex: Noëlle & Justus, fijn dat jullie keukentafel beschikbaar is voor dit gesprek. We hebben best wat vragen gehad van ouders over de beste manier en de procedures om nanny zorg aan te pakken. Wat was voor jullie het moment dat deze optie voor het eerst in beeld kwam?

Justus: In eerste instantie hadden we ons na de aankoop van de woning ingeschreven bij Kindergarden en Kind & Co. Kindergarden gaf meteen aan dat het niet ging lukken en Kind & Co. gaf ons aan dat we rekening met een wachttijd van 9 maanden moesten houden. Vervolgens heb ik na een jaar weer gebeld met Kind & Co. en daar kreeg ik toen te horen dat het in 2019 absoluut niet ging lukken. Na een korte periode van verbazing en boosheid besloten we snel daarna een petitie te starten. Vanaf dat moment heb jij me gevonden en zijn we gestart met de Kleine Weespers. Toen we ergens in mei 2019 al een hele serie gesprekken achter de rug hadden met de bestuurders en belanghebbende in Weesp, begreep ik dat we het heft in eigen handen moesten nemen. Toen vond ik gelukkig Nadia & Nanny Solutions.

Alex: Naast de opvangbehoefte die onze lezers ook hebben is er bij jullie ook nog eens een extra moeilijk schema begreep ik?

Noëlle: Ja inderdaad, we hebben per week gemiddeld 2,5 dag opvang nodig maar wel wekelijks andere dagen. Dit komt omdat ik werk als stewardess en vaak wisselende schema’s krijg. Met die opdracht hebben we na een eerste kennismakingsgesprek Nadia op pad gestuurd en die heeft vervolgens voor ons een match kunnen maken.

Alex: Nadia, kan je ons iets meer vertellen over het proces? Waar moeten geïnteresseerde ouders rekening mee houden? Zowel qua doorlooptijd als kosten?

Nadia: We beginnen natuurlijk altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de ouders. Op die manier kunnen we bepalen wat de globale wensen zijn en de flow van het gezin. Zodra we alle vragen hebben beantwoord bieden we een overeenkomst aan waarmee we daadwerkelijk gaan zoeken voor de ouders. Zodra we een kandidate hebben gevonden en deze ook door de ouders is goedgekeurd gaan we verder met de aanmelding bij de GGD Weesp. Hiervoor moet de woning volledig bewoonbaar en veilig zijn. De leges voor de aanvraag zijn vanuit jullie overleg met de gemeente tijdelijk naar €0,- gezet. Als dit alles is goedgekeurd kunnen we van start, hou daarbij rekening met een zoektijd van minstens 4 weken en een aanvraagperiode daarna die uiterlijk 10 weken duurt. Daarnaast hebben al onze nanny’s een verklaring omtrent gedrag (VOG) en moeten ze een kinder EHBO halen, vooral dat laatste kan nog wel eens langer duren. Gemiddelde doorlooptijd komt daarmee op 4 maanden als alles voorspoedig verloopt.

Justus: Het is overigens wel goed om te vermelden dat de GGD in ons geval binnen 4 weken heeft besloten. Daarnaast hebben we dus niet €650,- aan leges hoeven te betalen door de acties van de Wethouder.

Alex: Goed punt, we moeten de gemeente ook credits geven voor de zaken die wel goed lopen. Zijn er nog andere opstartkosten waar ouders rekening mee moeten houden?

Nadia: Bij een succesvolle match vragen we een tegemoetkoming van €450,- voor de uren die we besteden aan de zoektocht en de verschillende bezoeken. De minimale afname is 1 volledige dag per week en maximaal 3 dagen per week. Als je meer dagen nodig hebt moet je de nanny namelijk in dienst nemen en dan loopt het contract niet meer via ons. Losse BSO opvang voor een aantal uur in de middag doen we niet helaas. Natuurlijk wel als het in combinatie is met de zorg voor een kindje thuis die nog niet naar school gaat.

Alex: Dat geeft denk ik een goed beeld van de kosten. Justus, Noëlle, hoe werkt het voor jullie gezin in de praktijk?

Justus: In de praktijk werkt het heel fijn, iedere maand geef ik een rooster door waarop de nanny aanwezig is. Ik zorg ervoor dat op die dagen de kinderen gegeten hebben en aangekleed zijn voor 8 uur. Uiterlijk om 8 uur is er dan een overdracht waardoor ik tussen 08:00 en 08:15 naar kantoor kan gaan. De kinderen worden de hele dag opgevangen en krijgen net als op de crèche een pedagogisch plan in thema’s. En wanneer ik rond 18 uur thuiskom hebben de kinderen al gegeten en staat er voor mij gelukkig ook nog wat klaar. Dat geeft mij nog een uur met de kinderen voor ze naar bed gaan maar vooral geeft het veel rust.

Alex: En dan willen onze lezers natuurlijk ook graag weten wat dit allemaal kost? En of het (veel) duurder is dan reguliere KDV opvang?

Justus: We hebben een flexibel contract voor 108 uur waar we in Amsterdam een contract hadden voor 3 volle dagen á 140 uur. Netto zijn we dus met 30% minder uren iets goedkoper uit maar omdat we ook reiskostenvergoeding betalen komen we kostenneutraal uit. Wel is het zo dat de kinderopvangtoeslag die je ontvangt voor gastouder/nanny zorg minder is dan bij een KDV. Als je vergelijkbare uren nodig hebt is de verwachting dat je €200-350 per maand meer kwijt zal zijn.

Nadia: wat goed is om op te merken is dat we in onze contracten wel meer maatwerk kunnen leveren. Waar reguliere opvang hele dagen opneemt in de contracten kunnen wij echt een contract opstellen voor een specifiek aantal uren. Daarnaast is het exacte kostenplaatje afhankelijk van de toeslag die ouders krijgen, dat blijft altijd een persoonlijk plaatje.

Alex: Nadia, ontzettend bedankt voor je toelichting en tijd vanavond. Als er lezers zijn die graag verder met je willen praten over nannyzorg, hoe kunnen ze je het beste bereiken?

Nadia: Veel informatie staat op onze website, daarnaast kunnen ouders mij bereiken via nadia@nannysolutions.nl of 035-6312760. Dan plannen we een kennismakingsgesprek in en kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Update januari 2020, waar staan we met de opvang in Weesp?

Het jaar 2019 zal voor veel nieuwe Weespers in teken hebben gestaan van keukenboeren, loodgieters en heel veel klussen. De eerste lichtingen Weespersluizers hebben intrek genomen en langzaam maar zeker begint de ‘Amsterdamse’ hoek van Weesp vorm te krijgen.

Aan het begin van 2020 is het goed om de huidige stand van zaken binnen de opvang met jullie te delen. Hieronder een update voor alle lezers en volgers van de website. Het lukt niet altijd om alle vragen die we krijgen snel te beantwoorden. Vandaar hier de laatste stand van zaken.

Kinderdagopvang

Het afgelopen half jaar is er bij de voornaamste partijen (Kidswereld, Kindergarden, Kids & Co) helaas geen beweging geweest, de verlichting voor ouders is er alleen door de acties van de twee oprichters achter de kleinste opvang locatie in Weesp, Otje.

Bij KDV zijn er strenge regels op het gebied van exploitatie, vergunningen en vakbekwaamheid van het personeel. Dat zorgt ervoor dat partijen die geld en personeel hebben niet kunnen starten in Weesp bij afwezigheid van geschikte locaties. Andere bestaande organisaties in Weesp met potentiele uitbreidingslocaties zoals Kidswereld en Kind & Co. hebben dan weer een tekort aan personeel. De uitbreidingslocaties in Weespersluis zijn niet bouwrijp of worden pas veel later commercieel opgeleverd door ontwikkelaar GEM. Mocht je bij de gemeente willen aankloppen? Nee hoor, opvang is een marktverantwoordelijkheid wordt gezegd. Zo is de cirkel weer netjes rond en staan de ouders in de kou.

De opvang markt in Weesp is voor het grootste deel in handen van KMN Kind & Co. Wij zijn van mening dat deze partij een bijzondere verantwoordelijkheid heeft als grootste speler in Weesp. Met uitbaten van de BSO in de Brede School, het eerste huurrecht van KDV in het nieuwe commerciële centrum van Weespersluis & het exploiteren van de peuterspeelzaal in de Brede School. Helaas hebben de ouders vooral nee te horen gekregen van Kind & Co.

Dan de andere belangrijke speler in dit dossier, de gemeente Weesp. Die heeft ervoor gekozen bij de ontwikkeling van Weespersluis om te focussen op verkoop van grond en niet na te denken over de bijbehorende voorzieningen. De Wethouder geeft aan alleen een faciliterende rol te kunnen spelen in de afwezigheid van eigen grond. Een faciliterende gemeente moet dus zorgen voor een omgeving waarin de markt zijn werk kan doen. Deze spelregels passen heel goed in bestemmingsplannen, het is de gemeente ook gelukt om sociale woningen/woningen voor Weespers op te nemen in het plan Weespersluis. Waarom dan niet zorgen voor heldere spelregels zodat de ontwikkelaar voldoende plek heeft voor de zogenaamde maatschappelijke bestemmingen? Wij denken dat dit komt omdat er vooral is gekeken naar het belang van de Wethouder financiën en niet naar de behoefte en wensen van Kleine Weespers en ouders.

De ouders die flexibel zijn in de opvangdagen voor de KDV en inmiddels hun woning in Weesp hebben betrokken kunnen terecht bij Otje. De vooruitzichten voor de komende fases die in 2020 en daarna worden opgeleverd zijn minder rooskleurig als er geen extra inzet en investeringen komen vanuit de verschillende stakeholders.

Buiten en voorschoolse opvang

Vanaf oktober hebben we vol ingezet op het probleem rondom BSO. Na de berichten vanuit onze april enquête hebben we een oproep gedaan aan ouders om de verhalen over opvang issues met ons te delen. We hebben ons aangemeld om in te spreken bij de gemeente, dit gaat 30 januari gebeuren. Eind 2019 hebben we een nieuwe enquête live gezet, we gaan de resultaten tijdens de inspraak aanbieden.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor BSO?

Met die vraag zijn we in december de boer opgegaan, waar Kind & Co een belangrijke positie heeft bij de KDV is die op BSO gebied dominant te noemen. Vandaar dat we in onze vorige nieuwsbrief spraken van een BSO-monopolie voor Kind & Co.

Na die nieuwsbrief is er contact geweest met gemeenteambtenaren die graag een toelichting wilde geven op de rol van de gemeente. Het blijkt dat Gemeente Weesp opdrachtgever is van de Brede School en dat deze na oplevering in juridisch eigendom komt van de drie schoolbesturen. Sinds 2008 is bij wet geregeld dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het voorschools en naschools opvangen van kinderen tussen 07:30 & 18:30. Schoolbesturen mogen dit zelf regelen door het opzetten van een bedrijf en het aannemen van personeel. Of ze besteden deze verantwoordelijkheid uit aan marktpartijen. In de Brede School zijn drie besturen actief die deze selectie hebben gemaakt: ASKO, Florente & Talent Primair. Deze partijen hebben gekozen om één partij aan zich te binden als BSO partner, Kind & Co.

Wij waren natuurlijk erg benieuwd om te horen welke afspraken er zijn gemaakt. Er is een gesprek gevoerd met de directeur van de Jozefschool/ASKO in Weesp en er is mailcontact geweest met de directeur van basisschool de Terp/Florente. We wilde graag weten welke criteria er waren afgesproken om te bepalen of en zo ja wanneer Kind & Co zich niet aan de gemaakte afspraken omtrent BSO-dienstverlening zou houden? Het bleek dat deze afspraken er niet zijn. Dat betekent dus effectief dat Kind & Co een huurverplichting heeft voor de BSO in de Brede School en zich moet inspannen om kinderen op te vangen. Maar een resultaat gedreven afspraak is er niet. Oftewel, de schoolbesturen zetten de verantwoordelijkheid door aan Kind & Co. en die legt vervolgens de problemen (opnieuw) neer bij de ouders. De meest recente reactie van Kind & Co op vragen van Weespernieuws staat hieronder. Kort gezegd geven ze aan dat er maar zeer beperkt een probleem is.

Reactie Kind & Co (in Weespernieuws Extra van 2 januari 2020)

Kind & Co laat weten dat zij de gunning voor het aanbieden van peuteropvang voor de nieuwe brede school in Weespersluis tot stand is gekomen na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure door de gemeente Weesp. Kinderopvang is een vorm van maatschappelijke dienstverlening; elke organisatie vrij is deze aan te bieden en kan dus op een aanbesteding inschrijven of gaan ondernemen in Weesp. Als stichting biedt Kind & Co verschillende vormen van kinderopvang aan, vaak in samenwerking met basisscholen of verenigingen. Het beeld dat er onvoldoende buitenschoolse opvang zou zijn wil Kind & Co graag nuanceren. Ouders die flexibel zijn in de dagen waarop zij opvang nodig hebben, kunnen wel degelijk nu al rekenen op een plek, zo laat de organisatie weten.

Om te voorkomen dat we in een welles-nietus spelletje uitkomen hebben we een poging gedaan om zelf criteria voor te stellen die voor de ouders werkbaar en controleerbaar zijn. Ons voorstel aan de schoolbesturen was dat wanneer ouders minstens 9 maanden staan ingeschreven en er nog steeds geen plaats kan worden aangeboden het tijd is om aan de bel te trekken. De nieuwe Jozefschool/ASKO onderschreef dit, de directeur gaf aan dat de ouders die op de nieuwe Jozefschool staan ingeschreven hem een mail kunnen sturen. Bij de Terp/Florente werd geen inhoudelijke reactie gegeven op de voorgestelde criteria. Wanneer je kinderen staan ingeschreven bij Florente zal je dus zelf een route moeten vinden om je ongenoegen over het uitblijven van BSO kenbaar te maken.

Er is dus nog veel werk aan de winkel, we hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd met Woest Zuid. Deze partij is druk aan het zoeken naar geschikte locaties in Weesp. Daarnaast is Otje aan het overwegen om ook BSO aan te gaan bieden. Ook op dit dossier is het dus aan nieuwe spelers om de markt op te schudden.

Op 30 januari spreken we in bij de raadscommissie Welzijn om 20 uur. Als je de gemeente wil laten zien dat dit een echt probleem is roepen we jullie op om als bezoeker langs te komen!

Otje pakt de handschoen op

Het afgelopen jaar is op veel plekken vooral heel veel gesproken over het forse opvang tekort in Weesp. Niet dat praten en onderhandelen vreemd is voor Sevgi Tonkas & Femke van der Meer, het fijne is dat ze daarnaast als eerste dit probleem ook écht aanpakken. Vanaf het moment dat de dames te horen kregen dat de huur ging stoppen op de huidige locatie aan de Hogeweyselaan is de zoektocht naar een nieuwe locatie gestart. Dat was niet eenvoudig, verschillende opties hebben de revue gepasseerd waarbij een serieuze locatie werd afgekeurd door de gemeente op basis van de vergunningen.

Gelukkig is er inmiddels een mooie locatie gevonden aan de Flevolaan 8, Weespernieuws schreef hier in september ook al een leuk artikel over. Momenteel is het nieuwe pand in aanbouw en al in gebruik voor informatieavonden voor ouders. Wij waren 2 weken geleden ook op een van deze avonden en delen graag een aantal belangrijke punten met jullie. Het belangrijkste punt is dat er voor de periode januari tot en met mei nog plekken beschikbaar zijn voor ouders die per direct plekken nodig hebben. Dit is zowel voor de baby’s als voor de dreumesen en peuters. Omdat er onduidelijkheid was over de kans van slagen sprak ik hierover met Sevgi Tonkas & Femke van der Meer.

Alex: Sevgi, ik was in de veronderstelling dat jullie pas in september extra capaciteit gingen krijgen. En dat jullie helemaal vol zaten op de wachtlijsten?

Sevgi: Fijn om dat misverstand hier weg te nemen. Onze bestaande huurovereenkomst stopt inderdaad einde 2020 maar we geven hier gas op de verbouwing. We gaan in januari al met de eerste groepen starten en verwachten onze andere groepen vanaf maart 2020 te verhuizen naar de nieuwe locatie. Het klopt dat ook onze wachtlijsten vol zijn maar door de verdubbeling, slim plannen en natuurlijk het extra personeel dat we hebben aangetrokken kunnen we nog plekken vergeven aan (nieuwe) Weespers die per direct een plek nodig hebben. Alex: Zijn er nog zaken waar ouders rekening mee moeten houden bij inschrijving?

Sevgi: Het belangrijkste is dat we iedereen op het hart willen drukken om de opvang behoefte kenbaar te maken door in te schrijven op onze website. Wanneer ouders flexibel zijn in de dagen en minimaal 2 dagen per week afnemen is het ons nog steeds gelukt om plaatsingen te realiseren.

Femke: Misschien goed om toe te voegen dat we ouders willen vragen om ook aan te geven als er geen opvang bij Otje gewenst is. Of de inschrijving terug te trekken als er inmiddels een plaatsing is. We merken dat er veel dubbelingen zitten in de wachtlijsten en dat zorgt nu soms voor onnodige wachttijd om plaatsingen te regelen waar ouders dringend op zitten te wachten. Alex: Waarvan akte, we gaan in december opnieuw peilen hoe de behoefte is en de status van de wachtlijsten komt daar ook aan bod. Kan je ons ter afsluiting nog iets vertellen over de voortgang van de bouw en de opening en verhuizing?

Femke: De verbouwing loopt conform planning. De staalconstructie staat, de schuifpuien en entreedeuren zijn geplaats en de groepen worden op dit moment voorzien van muren. Otje begint echt vorm te krijgen! De eerste opvang dag van onze nieuwe baby/dreumes groep en dreumes/peutergroep zal 13 januari 2020 zijn. Per 1 februari 2020 zal de derde (baby)groep van start gaan. Onze huidige kinderen die nu opgevangen worden aan de Hogeweijselaan zullen tussen maart en mei 2020 verhuizen naar de nieuwe locatie. De exacte datum is nog niet bekend.

Alex: Dank voor jullie harde werk, fijn om te zien dat na veel beloftes jullie als eerste stappen zetten naar een oplossing van het opvang probleem.

In beeld: Milon & Jos

Milon (l) & Jos

Vandaag ben ik bij mijn buren Milon & Jos op bezoek, medeactievoerders van het eerste uur. Milon en Jos wonen nu iets langer dan 3 maanden in Weespersluis met hun 3 zonen Roef (5), Noud (3) & Stach (1).

Alex: Jullie waren er begin 2019 al bij toen we gingen inspreken bij de gemeenteraad, wat was destijds jullie incentive om aan te haken? Jos: Ja daar waren we al snel bij inderdaad. We hebben 3 jongens en we wilden natuurlijk graag voor al onze kinderen goede opvang realiseren. Omdat we uit Voorburg komen is het immers geen optie om de kinderen heen en weer te shuttlen naar kun oude opvang. Alex: Snap ik, zelfs richting Amsterdam heen en weer is onhandig laat staan veel verder. Hoe hebben jullie het nu geregeld voor de jongens?

Jos: Ik heb gelukkig nog redelijk wat vrije dagen en ben al een hele tijd 2 dagen per week thuis om hier de opvang te regelen. Je snapt wel dat onze volgende vakantie daarmee wat korter gaat worden en dat dit geen structurele oplossing is. Milon: En ik vang samen met opa’s en oma’s de rest van de zorg op, maar dat is heel lastig te combineren met een drukke baan. Vanaf februari heb ik kunnen regelen dat ik bijna 8 maanden sabbatical opneem.

Alex: Wel een heftig besluit!

Milon: De opvangproblematiek heeft in grote mate bijgedragen aan dit besluit. Gelukkig hebben we allebei een behulpzame en meedenkende werkgever. Maar ja, wat als je niet die mogelijkheden hebt? De huizen hier vragen om tweeverdieners en zo zijn ze ook in de markt gezet. Maar zonder opvang kun je niet allebei werken. Jos: en het volgende probleem doemt alweer op..

Milon: We hebben net een email gekregen van Kind & Co waarin staat dat we niet verzekerd zijn van voldoende plaatsen voor de BSO. En dan hebben we het dus niet over aanvang binnen een maand, maar schooljaar 2020-2021 vanaf september 2020!

Alex: Ik begreep dat tijdens de info avonden van de Brede School is aangegeven dat er voldoende plek zou zijn voor de BSO die binnen de school komt?

Milon: Dat is ons wel toegezegd op die avond maar volgens Kind & Co. klopt dat dus niet. Dat betekent dat we achter de school wonen en voor BSO naar Kidswereld, misschien Otje of zelfs verder moeten. Is toch te zot voor woorden? Jos: En dan staan we nu aan het begin van de ontwikkeling van Weespersluis. Dat gaat echt niet de goede kant op met nog eens 300 woningen per jaar. Wat ik niet snap, als gemeente moet hier toch ten minste regie worden gevoerd? We praten hier over Simcity skills 1.0! Als je 2700 woningen aan een stad van 14.000 toevoegt met alleen maar ouders en kinderen kan je toch verwachten dat de voorzieningen moeten meegroeien?

Alex: Het is een proces van de lange adem helaas, we zien dat er bij de gemeente op zijn best een beperkte inspanningsverplichting is op dit gebied. De grondexploitatie heeft duidelijk meer aandacht gekregen.

Milon: Het feit dat wij als ouders hierin geen autonomie en keuzevrijheid hebben is gewoon heel frustrerend. We worden enorm klemgezet door dit probleem, het heeft écht impact op ons leven. Jos: Heel bijzonder dat Kind & Co. door de gemeente naar voren wordt geschoven als dé partij die de KDV locatie in Weespersluis krijgt en ook BSO mag verzorgen in de Brede School en vervolgens niet in staat blijkt te zijn om te leveren. Waarom zoekt de gemeente dan niet een andere partij?

Alex: Dit is ook het gevoel wat erg leeft bij ons en waar we de komende tijd weer aandacht voor gaan vragen bij de politiek. Daar helpt jullie verhaal natuurlijk enorm bij. Bedankt voor jullie tijd.

Loop jij met je gezin ook aan tegen dit soort problemen? Mail je verhaal aan opvang@kleineweespers.nl. Dan kunnen we laten zien dat het een écht probleem is en niet alleen een planningsfoutje van politiek en ontwikkelaars op papier.

Resultaten enquête april 2019

Afgelopen april hebben we via onze achterban en de wachtlijsten van de KDV’s belanghebbende gevraagd om een enquête in te vullen. De resultaten zijn inmiddels bekend bij de gemeente Weesp. Graag informeren we ook de lezers van Kleine Weespers.

Belangrijkste conclusie is dat er naast KDV ook een forse behoefte is aan BSO, we zullen in een komende enquête hier expliciet aandacht aan gaan besteden.

De ouders die hebben aangegeven wel een plek te hebben (de 14,1% hierboven) is gevraagd om wat extra informatie te leveren. Die antwoorden staan hieronder:

 • Vso en bso is net zo moeilijk
 • Goed initiatief mannen!
 • Ook BSO en VSO is een probleem
 • Ja, volgens mij zou het ook goed zijn de bso/Vso/tso behoefte te inventariseren.
 • Voor ons gaat het om een plek per Q12020, de bouw van onze woning is net gestart. Een meer exacte planning qua oplevering hebben we nog niet ontvangen. Naast een plek op het KDV staan we ook op de wachtlijst voor de BSO.
 • Ons kindje gaat nu naar een kdv in Almere. Bij mijn werk. Na de zomer gaat ze naar een gastouder, maar relatief ver van ons huis en niet op de route naar ons werk. Dit is m.n. voor mijn slechtziende man onhandig en voor mij; ik zal moeten halen en brengen.
 • Behalve kinderopvang is BSO ook een probleem
 • Geen inhoudelijke opmerking, maar wel een blijk van waardering voor Alex en Justus voor alle inspanningen om namens een grote groep ouders te zoeken naar oplossingen voor het kinderopvang probleem in Weesp.
 • Nee
 • 2 dagen opvang in totaal nodig. Voorkeur voor maandag, dinsdag, donderdag maar alle dagen zijn bespreekbaar voor ons
 • Wij zijn heel blij met jullie initiatief, we hebben onrust – net zoals veel andere ouders of er wel een plek beschikbaar komt.
 • Jullie zijn super goed bezig. Fijn dat jullie hier zo achteraan zitten!
 • Onze kinderen gaan beiden na de zomer naar school dus we hebben een minder groot probleem dan de mensen met echt kleine kids. Ik sta ook nog ingeschreven bij Kind en co eventueel voor NSO mogelijkheden.
 • Onze zoon is net geboren en ga bij Kidswereld de gegevens doorgeven en opnieuw vragen hoe het staan met de kans op opvang(die leek wel aanwezig toen ik dat in februari heb gevraagd)
 • Wij zoeken KDV vanaf augustus 2019
 • Begin dit jaar voor peuter van 3 wel aanbod gehad voor andere dagen, maar kon op werk andere dagen niet regelen. Vanaf dec ook baby ook wachtlijst
 • Wij hebben geen voorkeur welke dag het is
 • Zoon zit al op de locatie, waar ik de baby ook geplaatst wil hebben. Zoon komt ma di do. Ik ben bereid om naar 2 “drukke” dagen te gaan en een woensdag: mits dit om de week kan. Niet elke week. Dit is tot op heden lastig. Voordeel voor de opvang is, is dat er 2 kinderen minder op een “drukke” dag komen. Er is min of meer gezegd dat de baby met voorrang geplaatst wordt, omdat zoon ook al op DIE locatie zit
 • Onze inschrijving betreft een ongeborene, de gewenste dagen zijn voor ons nog niet echt duidelijk maar waarschijnlijk wel 2 per week.
 • Heel goed dat jullie je hard maken voor meer kinderopvang. De huizen zijn bizar duur in de markt gezet maar ervoor zorgen dat we ook met onze gezinnen daar goed kunnen leven is niet aan gedacht. De gemeente en projectontwikkelaars zouden zou moeten schamen! Begin dan niet zo’n project als je de juiste infrastructuur niet kan garanderen Zelfde vrees ik te gaan krijgen bij middelbare scholen, BSOs Dank is groot iig aan jullie vanuit ’t comité
 • 2 dagen in totaal nodig, voorkeur voor maandag, dinsdag, donderdag. Maar iedere dag is bespreekbaar
 • Is dit probleem ook zo groot voor toekomstige bso? Wordt dit ook meegenomen?
 • Super dit initiatief! Bizar dat hier nog geen voorzieningen zijn georganiseerd voor de jonge kinderen in een nieuwbouw wijk.
 • gaat voor ons pas in q1 2020 spelen. Dochter heeft dan alleen Bso nodig, zoon nog tot mei hele dagen, daarna ook naar school en dus alleen bso!
 • Dank voor dit initiatief
 • nvt
 • In plaats van maandag en woensdag, zouden we ook de dagen maandag en dinsdag kunnen afnemen.
 • Goedemiddag Alex en Justus! Allereerst mijn complimenten voor het starten van dit initiatief en voor jullie inzet. Ik vroeg mij tijdens het invullen van de enquête ook nog af of de leeftijd nog van belang is? Dit zegt wellicht iets over de doorstroming van plaatsen. Volgend jaar verhuizen wij (afhankelijk van de bouw) van Amsterdam naar Weesp. In mijn zoektocht naar kinderopvang in Weesp vond ik het jammer dat er nog geen kinderopvang of gastoudersplek is met een antroposofische invalshoek. Evenals dat ik het jammer vind dat er geen vrije school of school met montessori onderwijs is. Mijn eerste wens is dat er überhaupt een kinderopvang plek is voor onze dochter. Daarnaast ben ik benieuwd of er meer ouders zijn die hier behoefte aan hebben. Is Amsterdam en de rest van Nederland is dit namelijk wel een toenemende vraag. Hebben jullie deze wens eerder gehoord? Nogmaals dank voor jullie initiatief! Als wij op een andere manier nog een bijdrage kunnen leveren of wij jullie kunnen helpen, dan horen wij dat graag.
 • Alle dagen zijn welkom ook al is het maar 1 dag!
 • Voor vier dagen per week ingeschreven op twee KDV’s, maar 1 dag (vrijdag) aangeboden gekregen vanaf 1 nov op 1 van de twee. Ik heb een eigen bedrijf in Weesp dat vanaf sept noodgedwongen stil komt te liggen hierdoor, hoewel ik vanaf mijn 12e week zwangerschap sta ingeschreven. (baby wordt 27 mei gehaald).
 • Graag uitbreiding van zorgvuldige en gestructureerde kinderopvang zoals Kindergarden en Compananny.
 • Wij zijn flexibel in dagen. En zoeken opvang voor 3 dagen per week. Ik kon dit niet als optie aangeven en heb daarom alle dagen aangevinkt
 • Ik sta al bijna twee jaar ingeschreven als zoekende
 • We hebben een woning van AM fase 1B, dus vanaf ongeveer juli 2020 kdv nodig
 • De opvang mogelijkheden in weesp zijn echt heel stressvol vind ik. Heb je je kinderen eindelijk ergens onder gebracht. Bied het volgende drama zich alweer aan en dat is naschoolse. Vind het echt belachelijk dat het zo slecht geregeld is in weesp. Wel van alles aan huizen blijven vol bouwen, maar niet aan opvang denken vervolgens. Vond en vind het nog steeds heel stressvol en hebben nog steeds geen oplossing. Hoop dat dat zeer snel verandering in komt…
 • Ivm de internationale baan kunnen we helaas de dagen niet wisselen

In beeld: Anouk & Nathalie

Nathalie (l) & Anouk

Vanaf de opstart van de Kleine Weespers zijn we vooral bezig geweest met overleg met alle stakeholders, politiek, KDV ondernemers & de ontwikkelaars. Nu Weespersluis begint in te huizen komen de eerste problemen van ouders in beeld. Vandaar dat we de komende tijd hier aandacht willen besteden aan de verhalen van ouders die in de problemen komen door het gebrek aan opvang. Vandaag het verhaal van Nathalie & Anouk. De trotse ouders van Pax (4) & Zola (2)

Alex: Fijn dat ik vandaag even bij jullie langs mocht komen. Anouk, jij mailde ons naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief om verhalen te delen over het gebrek aan opvang. Anouk: Ja inderdaad, we hielden jullie website al een tijdje in de gaten maar dachten eigenlijk dat het allemaal wel los zou lopen. We hebben druk gezocht naar een school voor Pax en begrepen op de open dagen dat de BSO opvang geen probleem zou moeten worden. Helaas bleek al snel dat de wachtlijst voor de BSO dusdanig was dat we niet te maken hadden met een tijdelijk maar structureel probleem. Nathalie: Anouk werkt in Amsterdam Zuid-Oost en ik in Utrecht Centraal, je snapt dus dat we heel graag vlak bij ons huis de opvang en BSO hadden willen hebben. We stonden al ruim een half jaar op de BSO wachtlijst en toen hoorde we dat Kind & Co. het hele schooljaar 2019-2020 geen plek kon realiseren. Ja dat betekende dat we voor onze kinderen op zoek moesten naar een andere oplossing. Alex: Hoe hebben jullie dit nu opgelost dan?


Anouk: We hebben besloten om Pax in te schrijven op een school in Ijburg, wel met pijn in de buik want dit haalt alle flexibiliteit weg. Omdat Nathalie in Utrecht werkt en afhankelijk is van OV kan er dus niet veel mislopen aan mijn kant. We balen enorm, we hebben juist gekozen voor Weespersluis met het idee dat we alles onder een dak hadden. Notabene een school op loopafstand en nu gaat Pax zijn leven opbouwen met vriendjes in Amsterdam. We gaan over 2 jaar de balans opmaken maar als het hem goed bevalt betekent dit dat we ook onze jongste in Amsterdam moeten onderbrengen. En daar gaat dan het idee om alles dicht bij elkaar te hebben. Het is toch van de zotte dat we dan weer terug naar Amsterdam moeten verhuizen? Alex: Dus jullie hebben nu alle inschrijvingen in Weesp geannuleerd?
Anouk: Ja, we hebben de directeur van onze school naar keuze geïnformeerd dat we nu voor Amsterdam kiezen. Voor ons is er geen oplossing maar we hopen dat we met dit verhaal kunnen laten zien dat dit de levens van mensen fors in de war schopt. Hopelijk worden mensen komende tijd wakker want het probleem gaat alleen maar groter worden met de verdere uitbreiding van Weespersluis.


Loop jij met je gezin ook aan tegen dit soort problemen? Mail je verhaal aan opvang@kleineweespers.nl. Dan kunnen we laten zien dat het een écht probleem is en niet alleen een planningsfoutje van politiek en ontwikkelaars op papier.