Gesprek met Kind & Co.

Nadat Justus & ik in april 2019 langs zijn geweest bij locatie Hummeloord is er geen rechtstreeks contact meer geweest tussen Kleine Weespers en Kind & Co. Omdat er veel is gebeurd en wij veel hebben gepubliceerd over Kind & co. wilde Willemijn Klop & Yvon van Schaik graag met ons om tafel.

Gedurende een gesprek van ruim een uur zijn Justus en ik bijgepraat over de stappen die Kind & Co. heeft gezet de afgelopen tijd. Achter de schermen is er druk gewerkt om alle procedures rond de definitieve KDV opvang Weespersluis van Kind & Co. rond te krijgen. Omdat er nog niets definitiefs te melden is heeft Kind & Co. ervoor gekozen om geen concrete uitspraken te doen over doorlooptijden van de definitieve én tijdelijke locatie van de KDV.

Op bezoek bij het projectbureau Weespersluis
Tijdens het bezoek aan het projectbureau Weespersluis konden we meteen kijken naar de toekomstige groei van Weespersluis

Kind & Co. heeft in dit gesprek ook aangegeven dat ze niet blij waren met de negatieve toon van berichtgeving vanuit de Kleine Weespers. Justus en ik hebben aangegeven dat we Kind & Co. graag in de gelegenheid stellen om te vertellen wat de huidige stand van zaken is. Onderaan dit artikel kan je de update van Kind & Co. lezen.

Het gesprek met Willemijn & Yvon was prettig en constructief, we snappen de operationele en bedrijfsmatige overwegingen om beperkt te communiceren over voortgang. Maar als actiegroep zijn wij er om op te komen voor ouders die met de handen in het haar zitten bij de afwezigheid van KDV en BSO opvang. Wij verwachten meer van de grootste aanbieder van opvangplekken in Weesp, zeker in het licht van het beperkte aanbod. Wij hebben de toezegging gekregen dat Kind & Co. de komende periode beter en vaker zal communiceren met de ouders op de wachtlijsten.