Wethouder Heijstee komt in beweging!

Interview Weespernieuws met Wethouder Heijstee

Gisteren gaf Wethouder Heijstee een interview aan het Weespernieuws. We leren uit dat interview dat de Wethouder voornemens is om 30 dagen gezonder te leven en geen alcohol te drinken. Wij hopen dat ze ook snel voor onze kinderen in beweging komt.

Vele ouders in Weesp gaan over enkele maanden noodgedwongen ook beginnen aan een ‘challenge’: 400 dagen zonder kinderopvang, die is óók pittig. In het interview wordt uitgebreid stil gestaan bij de problematiek. Er worden in het interview een aantal zaken genoemd waar we hier toch graag op ingaan.


[7:11] Astrid Heijstee: “Als gemeente exploiteren of bouwen wij geen kinderopvang, het is een vrije markt dus kinderopvang organisaties moeten daar geld in steken en dat exploiteren.”

Het is heel vreemd dat de wethouder dit punt blijft maken, zowel in het interview met NH Nieuws als in deze podcast blijft de Wethouder dit herhalen. Wij hebben in de weken voorafgaand aan de raadscommissie van 26 februari met alle opvang organisaties behalve Kids & Co gesproken. Overal hoorde wij dat er geld genoeg was, Kindergarden heeft een uitgebreide ondersteuningsverklaring met ons opgesteld. Op dinsdagochtend 26 februari hebben alle raadsleden via de griffier deze verklaringen ontvangen.

De directrice van Kindergarden heeft ons verzekerd dat er onmiddelijk (veel) geld beschikbaar is zodra de gemeente proactief meewerkt aan het zoeken naar locaties met een maatschappelijke bestemming. Hieronder opnieuw de ondersteuningsverklaring van Kindergarden.


[7:39] Astrid Heijstee: “Als er bijvoorbeeld een vergunning verstrekt moet worden voor een bepaalde plek of er komt vraag vanuit een kinderopvangorganisatie om een pand waar de bestemming veranderd moet worden kunnen wij daarop anticiperen.”

In de stukken zoals verzonden aan de raad bleek dat er een KDV al 4 maanden wacht op een positief antwoord om te kunnen verhuizen. We praten hier dus niet om het aanpassen van een bestemming met de daarbijhorende inspraak maar om toestemming om te mogen verhuizen naar een locatie mét de juiste bestemming. Omdat dit 4 maanden duurt bestaat de kans dat de huurovereenkomst niet tot stand komt. Indien er veel prioriteit is moet de Wethouder toezien op een goed werkende bestuursmachine. Zeker als door dit soort vertraging mogelijk plaatsen verloren kunnen gaan. Wij herkennen de urgentie dus niet die de Wethouder uitspreekt in dit interview.


[8:49] Astrid Heijstee: “Wat daarnaast gebeurt is dat de ontwikkelaar uit de Weespersluis, samen met kinderopvanglocaties kijkt of de definitieve plek voor de kinderopvang naar voren geschoven kan worden in de tijd.”

Hier gaat het over de kinderopvanglocatie zoals ‘opgenomen in het programma’. In alle documentatie is nooit helder geworden hoeveel m² dit nou betrof. Uit stukken die wij hebben ontvangen van Kindergarden blijkt dat er 300m² is ‘ingetekend voor kinderopvanglocaties. Een beetje serieuze locatie met meerdere groepen vraagt al snel 800-1000m². Dit bewijst maar weer opnieuw dat al zeer vroeg duidelijk was dat er een groot probleem aan zat te komen maar dat ontwikkelaar en gemeente dat ter kennis hebben aangenomen.

Hieronder de mail van de zakelijk makelaar, deze mogen we publiceren maar we hebben namen van personen en ambtenaren weggelaten.

Op bezoek bij Kidswereld

De afgelopen weken hebben we veel gesprekken gehad met de kinderdagverblijven in Weesp. Zowel Justus als ikzelf werken beide in de dienstensector. Het leuke van deze actie is dat we veel leren over de processen achter de schermen bij het runnen van een KDV.

Een belangrijke reden voor de huidige schaarste van personeel in de KDV’s is de wet IIK. De directeur van Kidswereld, Willy Verweij, had mij hier een paar weken geleden al een halve lezing over gegeven maar wilde dat graag ook live doen onder genot van een kop koffie. Deze wet vraagt aan ondernemers om 1 medewerker te plaatsen op elke 3 babies waar dat 3 maanden geleden nog 1 medewerker op 4 babies was.

Mijn eerste reactie was dat je met een beetje handige draaitabel toch een mooi rooster in elkaar kon draaien. Toen ik dat vroeg aan Willy kreeg ik meteen een hele stapel papier en roosters te zien, lang verhaal kort: het aanpassen van de babygroepen heeft veel impact om de gehele planning. Naast gedoe en administratieve lasten komt een fout Willy zo maar op een boete van duizenden euro’s te staan.

Na een leuk gesprek en rondleiding aan het statige pand op de Herengracht in Weesp deed Willy nog een klemmend beroep op mij en alle andere ouders op wachtlijsten. Kijk in het eigen netwerk of je mensen kent die werkzaam zijn of willen werken in deze sector, en dan natuurlijk het liefst die in de regio Weesp willen werken. Bij deze de oproep en een link naar de advertentie van Kidswereld.

Welke acties staan verder op de planning?

Niet alleen de gemeente Weesp heeft de komende 2 weken huiswerk, Justus & ik gaan ook aan de bak in de uren die we vrij hebben tussen gezin, kids en werk. Op dit moment zijn we bezig om onze standpunten en acties verder te delen met relevante organisaties & stakeholders.

Er is contact gelegd met de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang BOink, we hopen dat BOink aandacht wil geven aan onze actie. Verder gaan we deze week nog de 3 ontwikkelaars van Weespersluis (BPD/ Adriaan van Erk, Blauwhoed/ Van Wijnen & AM) benaderen met het verzoek om in gesprek te gaan. Deze ontwikkelaars hebben veel ervaring met gebiedsontwikkeling maar lijken hier toch vooral focus te hebben gehad op ontwikkeling van woingen en niet echt op een samenhangend gebied.

Ten slotte zullen we aansluiting proberen te vinden met de relevante commissies en experts bij de Provincie Noord-Holland. Toch vreemd dat niemand vanuit de provincie kijkt naar leefbaarheid als dit soort enorme projecten worden ondernomen.

Dus, genoeg te doen!

Op de koffie bij de Wethouder

Justus & ik hebben vanochtend de bevestiging gekregen dat Wethouder Heijstee-Bolt op 13 maart met ons in gesprek wil gaan. Wij kijken uit naar dit gesprek en hopen vooral dat de komende twee weken goed worden gebruikt om tot oplossingen te komen voor de nieuwe (kleine) inwoners van Weesp.

Nieuwsbrief

Wil je ons helpen? Laat dan hieronder je gegevens achter zodat we met een zo groot mogelijke groep ouders ons standpunt kunnen verdedigen.

Aboneer je op onze nieuwsbrief

* indicates required

Bellen, bellen en nog eens bellen

Toen Justus en ik aan het einde van onze inspraak een biertje dronken hadden we nog niet helemaal door hoe snel ons initiatief opgepakt zou worden. Niet alleen door de ouders die met dit probleem in de maag zitten. Ook de media wist ons te vinden, we hebben uitgebreid gesproken met Weespernieuws, NH Nieuws & het Parool. Ben je geïnteresseerd in de verschillende berichtgeving? Kijk dan op de pagina, Kleine Weespers in de media.

De kleine Weespers van start!

Op woensdagochtend 27 februari 2019 besloten initiatiefnemers Alex van der Baan & Justus Cramer dat het tijd was om meer te doen dan inspreken bij de politiek. Om 09:25 was de naam bedacht en de domeinnaam van de Kleine Weespers geregistreerd. Doel van onze actiegroep is om bestaande én toekomstige Weespers bijeen te brengen die kampen met dit gebrek aan opvang voor kinderen.