Verslag inspraakavond 30 januari 2020

Op donderdag 30 februari hebben Justus & ik samen met verschillende ouders ingesproken bij de commissie Welzijn van Weesp. Naast de ouders was ook BSO aanbieder Woest Zuid vertegenwoordigd door Floris Dijkslag. Gedurende de avond hebben alle sprekers de gemeenteraad aangesproken over de afwachtende houding op dit dossier. Hieronder kan je de bijdrages van de insprekers terug luisteren. Daarna is de reactie van Wethouder de Lange & Heijstee te horen.

Inspraak Alex van der Baan
Inspraak Woest Zuid – Floris Dijkslag
Inspraak Justus Cramer
Inspraak Anouk Veneboer
Inspraak Jasper Dijkerman

Reactie College op dossier opvang Weesp

Een uur nadat de inspraak op de agenda stond is reactie gegeven door Wethouder de Lange over de bestemmingsplanwijziging die nodig is voor de definitieve KDV locatie in Weespersluis. Oorspronkelijk was er een kleine voorziening voor opvang gepland in het commerciële centrum van Weespersluis, vlak achter de brede school. Wethouder de Lange heeft in de beantwoording bevestigd dat de opvang nu beoogd is schuin tegenover de brede school. Wethouder de Lange geeft aan dat de behandeling door het College ‘binnenkort’ zal gaan gebeuren. Hoe veel maanden binnenkort betekent voor Wethouder de Lange is niet duidelijk.

Vervolgens horen we Wethouder Heijstee ingaan op de laatste stand van zaken. De urgentie is hoog en de gemeente werkt zo hard als ze kunnen. Echter is anderhalve maand kennelijk een normale termijn om een afspraak in te plannen met Woest Zuid. Wij vinden het heel bijzonder dat bij een groot probleem het college zo afwachtend is. In plaats van aan te geven wat níet kan zou het fijn zijn wanneer de zaken die wel kunnen goed en snel worden opgepakt. Dat is ook precies wat de Kleine Weespers steeds vragen aan de politiek.

Reactie College & discussie fracties inzake kinderopvang

Aan het einde van de vergadering heeft raadslid Carin Ogiers een vraag gesteld tijdens de rondvraag. Deze inbreng is hieronder te horen.