Schriftelijke vragen Groen Links over BSO

Tijdens de raad van 6 januari 2020 heeft raadslid Carin Ogier van Groen Links vragen gesteld over de BSO opvang in Weesp. Het college van B&W heeft deze vragen op 15 januari beantwoord. De vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden.

Wij zullen deze antwoorden en informatie meenemen in onze inspraak op 30 januari 2020.