Gemeenteraad 7 maart 2019

Geachte leden van het College van B&W, leden van de gemeenteraad,

Er is de afgelopen anderhalve week veel gesproken en geschreven over het gebrek aan kinderopvang in Weesp. Na de inspraak die ik samen met Alex van der Baan heb uitgesproken in uw raadscommissie SOB op 26 februari en de oprichting van onze actiegroep de Kleine Weespers lijkt er de afgelopen week meer te gebeuren dan het afgelopen half jaar.

In een van de interviews van afgelopen week werd ons gevraagd: wat verwachten jullie concreet van het college en de gemeente Weesp? Graag maak ik vandaag gebruik van ons inspreekrecht om die vraag in 2 punten te beantwoorden.

  1. Faciliteren bij plaatsen op korte termijn. De eerste lichting van nieuwe Weespers gaat deze zomer landen in Weespersluis. Om de huidige schaarste aan te pakken kan gemeente Weesp locaties aanwijzen waar tijdelijk extra plaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast kan er meer prioriteit worden gegeven aan aanpassingen bestemmingsplan en verlenen van vergunningen.
  2. Grondige analyse van plan Weespersluis op middellange termijn. Uit de media vernemen wij dat het College is overvallen door de snelle groei van de economie. De verkoop van woningen en de daar bijhorende vraag naar kinderopvang was lastig te voorzien. Dat niet alleen voor de gemeente Weesp maar ook voor de ontwikkelaars verenigd in consortium GEM. Bij monde van directeur Fred Langeslag werd eergisteren in Weespernieuws opgetekend dat zowel inspanning én de invulling van het plan Bloemendalerpolder adequaat waren.  Uit deze verklaringen zouden we dus mogen concluderen dat de planning van Weespersluis in een ander tijdsgewricht is opgezet en dat er geen rekening is gehouden met de wensen van de huidige kopers. Dat zou betekenen dat alle langdurige gebiedsplanningen hiermee te maken hebben? Of is dit specifiek aan de planning rondom de Bloemendalerpolder? Bij navraag bij experts op dit gebied (XO Property Partners) blijkt dat zowel de inspanning tot aan juni 2018 suboptimaal waren en op gebied van planning er onverklaarbare fouten zijn gemaakt met het zeer geringe aantal m². Wij roepen de gemeente op om met de GEM snel te kijken naar succesvolle voorbeelden waarbij groei van de woningvoorraad en realisatie van een goed voorzieningenniveau hand in hand gaat. Nu is het moment om deze fouten te herstellen voordat de wijk is gerealiseerd. Leidsche Rijn, het grootste nieuwbouwproject van het land laat zien dat dit mogelijk is.

Tijdens onze vorige inspraak gaven wij de suggestie om te kijken wat mogelijk is op gebied van uitvoering en handhaving van de wet IKK. We hebben afgelopen week gezien dat dit voortvarend is opgepakt door wethouder Heijstede. Dit is een moedige stap waarvoor we de wethouder willen complimenteren.

We kijken uit naar een constructieve dialoog met de gemeente en hopen dat we over een half jaar niet alleen fijn wonen maar ook onze kinderen dicht bij ons hebben.

Dank ,

Justus Cramer, mede namens Alex van der Baan