Interview Weespernieuws met Wethouder Heijstee

Gisteren gaf Wethouder Heijstee een interview aan het Weespernieuws. We leren uit dat interview dat de Wethouder voornemens is om 30 dagen gezonder te leven en geen alcohol te drinken. Wij hopen dat ze ook snel voor onze kinderen in beweging komt.

Vele ouders in Weesp gaan over enkele maanden noodgedwongen ook beginnen aan een ‘challenge’: 400 dagen zonder kinderopvang, die is óók pittig. In het interview wordt uitgebreid stil gestaan bij de problematiek. Er worden in het interview een aantal zaken genoemd waar we hier toch graag op ingaan.


[7:11] Astrid Heijstee: “Als gemeente exploiteren of bouwen wij geen kinderopvang, het is een vrije markt dus kinderopvang organisaties moeten daar geld in steken en dat exploiteren.”

Het is heel vreemd dat de wethouder dit punt blijft maken, zowel in het interview met NH Nieuws als in deze podcast blijft de Wethouder dit herhalen. Wij hebben in de weken voorafgaand aan de raadscommissie van 26 februari met alle opvang organisaties behalve Kids & Co gesproken. Overal hoorde wij dat er geld genoeg was, Kindergarden heeft een uitgebreide ondersteuningsverklaring met ons opgesteld. Op dinsdagochtend 26 februari hebben alle raadsleden via de griffier deze verklaringen ontvangen.

De directrice van Kindergarden heeft ons verzekerd dat er onmiddelijk (veel) geld beschikbaar is zodra de gemeente proactief meewerkt aan het zoeken naar locaties met een maatschappelijke bestemming. Hieronder opnieuw de ondersteuningsverklaring van Kindergarden.


[7:39] Astrid Heijstee: “Als er bijvoorbeeld een vergunning verstrekt moet worden voor een bepaalde plek of er komt vraag vanuit een kinderopvangorganisatie om een pand waar de bestemming veranderd moet worden kunnen wij daarop anticiperen.”

In de stukken zoals verzonden aan de raad bleek dat er een KDV al 4 maanden wacht op een positief antwoord om te kunnen verhuizen. We praten hier dus niet om het aanpassen van een bestemming met de daarbijhorende inspraak maar om toestemming om te mogen verhuizen naar een locatie mét de juiste bestemming. Omdat dit 4 maanden duurt bestaat de kans dat de huurovereenkomst niet tot stand komt. Indien er veel prioriteit is moet de Wethouder toezien op een goed werkende bestuursmachine. Zeker als door dit soort vertraging mogelijk plaatsen verloren kunnen gaan. Wij herkennen de urgentie dus niet die de Wethouder uitspreekt in dit interview.


[8:49] Astrid Heijstee: “Wat daarnaast gebeurt is dat de ontwikkelaar uit de Weespersluis, samen met kinderopvanglocaties kijkt of de definitieve plek voor de kinderopvang naar voren geschoven kan worden in de tijd.”

Hier gaat het over de kinderopvanglocatie zoals ‘opgenomen in het programma’. In alle documentatie is nooit helder geworden hoeveel m² dit nou betrof. Uit stukken die wij hebben ontvangen van Kindergarden blijkt dat er 300m² is ‘ingetekend voor kinderopvanglocaties. Een beetje serieuze locatie met meerdere groepen vraagt al snel 800-1000m². Dit bewijst maar weer opnieuw dat al zeer vroeg duidelijk was dat er een groot probleem aan zat te komen maar dat ontwikkelaar en gemeente dat ter kennis hebben aangenomen.

Hieronder de mail van de zakelijk makelaar, deze mogen we publiceren maar we hebben namen van personen en ambtenaren weggelaten.