Schriftelijke vragen Groen Links over BSO

Tijdens de raad van 6 januari 2020 heeft raadslid Carin Ogier van Groen Links vragen gesteld over de BSO opvang in Weesp. Het college van B&W heeft deze vragen op 15 januari beantwoord. De vragen en antwoorden zijn hieronder te vinden. Wij zullen deze antwoorden en informatie meenemen in onze inspraak op 30 januari 2020.

In Beeld: Noëlle & Justus met Nanny Solutions

De afgelopen periode hebben we in verschillende gesprekken met ouders ‘oplossingen’ laten zien voor het opvangprobleem. Justus is na onze eerste gesprekken met de verschillende partijen op onderzoek gegaan naar het in huis nemen van een nanny, officieel gastouder aan huis. In dit artikel willen we graag wat dieper ingaan op de praktijk van alledag, …

In beeld: Anouk & Nathalie

Vanaf de opstart van de Kleine Weespers zijn we vooral bezig geweest met overleg met alle stakeholders, politiek, KDV ondernemers & de ontwikkelaars. Nu Weespersluis begint in te huizen komen de eerste problemen van ouders in beeld. Vandaar dat we de komende tijd hier aandacht willen besteden aan de verhalen van ouders die in de problemen komen door het gebrek aan opvang. Vandaag het verhaal van Nathalie & Anouk. De trotse ouders van Pax (4) & Zola (2)

BSO heeft ook Amsterdamse import nodig!

De oplopende wachttijden zijn niet alleen een probleem bij de kinderopvang, ook de buitenschoolse opvang begint krapper te worden. Deze week hebben we een leuk gesprek gehad met de Amsterdamse BSO organisatie Woest Zuid. Woest Zuid kreeg veel vragen van ouders die naar Weesp trokken of ze mee wilde komen. Na een kort onderzoek bleek …