Ouder Participatie Crèche

Toen de Kleine Weespers eind 2018 begonnen met deze actiegroep hadden we de hoop om 6 maanden later te kunnen stoppen. Terugkijkend bleek dat ijdele hoop, op het gebied van de BSO bleek er onvoldoende daadkracht bij de gemeente Weesp en de schoolbesturen om deze problemen echt aan te pakken.

Nu vele ouders door de recente brief van KMN Kind & Co. ruw met de neus feiten zijn gedrukt is het tijd om naar vervolgstappen te kijken. In ons geval is dat nu onderzoek naar het opzetten van een OPC BSO.

OPC BSO?

Naast het bouwen van huizen in gezamenlijkheid en het verzekeren van arbeidsongeschiktheid in broodfondsen is er al 40 jaar het fenomeen OPC. Deze Ouder Participatie Crèches zijn KDV & BSO’s die worden opgezet en beheerd door ouders en verzorgers. Er bestaan er inmiddels 5 in Utrecht en 2 in Amsterdam en deze initiatieven zijn verenigd in de belangenorganisatie OPC. Tot voor kort was deze vorm van opvang gedoogd maar sinds 1 juli 2021 is deze vorm van opvang wettelijk verankerd.

Deze vorm van opvang laat ouders zelf de opvang creëren die het beste past. Hier in Weesp komt het initiatief niet voort uit ideële motieven maar uit bittere noodzaak. Veel ouders zijn op dit moment toch al bezig met het informele opvangcircuit bij buren en familie leden. Echter, dat is geen structurele oplossing voor de 12 weken vakantie en het mogelijk wegvallen van de informele opvang.

Hoe werkt het in de praktijk?

Alle afspraken zijn natuurlijk specifiek per locatie en bij het succesvol opzetten van een Weesper OPC BSO maken we de regels zelf. Maar in essentie zal het betekenen dat ouders in gezamenlijkheid een set aan plannen aanleveren aan de inspectie (GGD). Denk hierbij aan pedagogische, operationele en veiligheidsplannen. Als dit akkoord zou zijn moet er een vereniging worden opgezet en een locatie worden gevonden. Ten slotte zal de daadwerkelijke opvangbehoefte conform de geldende wet en regelgeving door de ouders worden ingevuld. Concreet, ieder participerende ouder moet een aantal dagdelen werken in de OPC BSO. De exacte operationele uitwerking zal in een later stadium aan de orde komen.

Wat is er nodig om dit op te zetten?

Onze schatting is dat we in eerste instantie een groep van 20 kinderen en 40 ouders nodig hebben. Idealiter ouders met een goede mix aan competenties die helpen bij het opzetten van deze BSO. Denk daarbij aan relevante pedagogische, veiligheids of juridische kennis.

Daarnaast zal er externe hulp ingehuurd moeten worden voor het schrijven en controleren van de plannen. Hiervoor zal een initiële begroting gemaakt moeten worden en natuurlijk vervolgens een bijdrage van de ouders. Deze begroting is er nog niet, we hopen die gedurende de zomerperiode af te ronden en met de aangemelde ouders te kunnen delen.

Meepraten, helpen en inschrijven

We zijn van plan om eind augustus een informatieavond te organiseren met de voorzitter van de BOPC. Zodra de datum van deze avond bekend is zullen we een inschrijflink delen. Wanneer je vragen hebt naar aanleiding van de OPC BSO, mail dan naar opvang@kleineweespers.nl

Wil je op onze lijst met geïnteresseerden? Laat dan hieronder je gegevens achter.