Zomerupdate 2021

De zomer is gearriveerd en vele Weespers maken zich op voor een vakantie in eigen land of daarbuiten. Een mooi moment om jullie te informeren over de stand van zaken op het gebied van opvang in Weesp. Sinds afgelopen januari is er voldoende om over te berichten.

Extra capaciteit KDV: Liefjes, KMN Kind & Co. & Liefjes

Fijn om te kunnen beginnen met positief nieuws, sinds onze kerstupdate zijn verschillende initiatieven en plannen bekend geworden. Als eerste aandacht voor een nieuwe intreder in Weesp, opvang de Liefjes uit Den Haag heeft aan de Nijverheidslaan een opvang geopend. De eerste kinderen zijn inmiddels onder de zorgen van het team. Lees meer over de locaties en de initiatiefnemers in dit artikel op Weespernieuws Extra.

De bestaande aanbieders zitten ook niet stil, KMN Kind & Co. heeft besloten om extra KDV capaciteit te realiseren voor de (toekomstige) bewoners van Weespersluis. Op de Hogeweyselaan is flink verbouwd om drie groepen per augustus 2021 te openen. Dat betekent dat er 30 kinderen geplaatst kunnen worden. Lees meer over locatie de Buuren.

Ten slotte is er nieuws te melden over een extra KDV & BSO locatie op de grens tussen Weesp en Muiden. Aanbieder Koningskinderen gaat op zorglandgoed Hoogerlust een nieuwe locatie openen. Medio 2022 zijn daar maar liefst 88 KDV en 44 BSO plekken beschikbaar. Weespernieuws heeft ook een artikel geschreven over deze nieuwe aanbieder.

We zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen, is het nu eenvoudiger om jullie kinderen geplaatst te krijgen? Of ervaren jullie nog steeds dat er wachtlijsten zijn voor de opvang? We horen dat graag via opvang@kleineweespers.nl

Voorschool bij St. Weesper Peuterklassen

Recent spraken we met Marian Nijsen van de SWP, ze benaderde ons omdat de voorscholen binnen de Triangel en de Hobbedob in Aetsveld wat minder onder de aandacht waren bij de Kleine Weespers. En de peuterspeelzalen kunnen zeker een oplossing zijn voor ouders die geen KDV plek hebben.

Op de maandag en donderdag zijn er nog plekken voor 4 peuters. Dat kan zowel een hele dag verspreid over twee dagdelen (van 0830-1230 & 1300-7000) of alleen een los dagdeel. De ouders moeten in geval van een volledige dag wel zelf de lunch en het overblijven regelen. De voorscholen zijn beschikbaar voor kinderen uit heel Weesp. Vragen over de voorschool of inschrijvingen kunnen via de website.

Opening brede school Weespersluis & noodkreet BSO

De brede school in Weespersluis opende op 8 maart haar deuren, de eerste groepen konden vanaf dat moment genieten van de nieuwe school. In de school zijn drie ruimtes beschikbaar voor opvang. Helaas blijft de BSO een groot probleem, recent hebben vele ouders een brief ontvangen waaruit bleek dat 2 jaar wachttijd op de BSO voorziening van Weesperrijk en de Nieuwe Jozef niets uitmaken. Er is simpelweg geen plek tot in 2022, januari of december? Niemand kan het zeggen.

Vanuit de Kleine Weespers is commentaar gevraagd aan de directies van beide schoolbesturen. Weesperrijk geeft aan te onderzoeken of er onderwijsassistenten ingezet kunnen worden die na schooltijd werken bij de BSO. De nieuwe Jozefschool kijkt naar mogelijkheden om met muziekscholen naschoolse activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast is samenwerking gezocht met Kidswereld om op de oude locatie van de Jozefschool BSO aan te bieden. Dit vraagt wel om voldoende personeel, laat dat nu bij alle bestaande aanbieders in Weesp hét probleem te zijn.

Woest Zuid heeft het vertrouwen in Weesp verloren

Woest Zuid en de Kleine Weespers trekken al sinds oktober 2019 samen op om BSO aan te bieden in Weesp. Op 26 juni 2021 heeft de directie van Woest Zuid aan de Kleine Weespers laten weten dat de inspanningen om BSO in Weesp te vestigen stoppen. Het is niet gelukt om samen met de gemeente passende locaties te vinden. In november 2020 leek het er even op dat een plek was gevonden vlak bij speeltuinvereniging Don Bosco. Helaas kwam de gemeente met een uitgebreide aanbestedingsprocedure waardoor het niet mogelijk was om op korte termijn van start te gaan. Ook initiatieven om bij lokale sportverenigingen een combinatievoorziening te realiseren lukte om uiteenlopende redenen niet.

Dat betekent dat een nieuwe aanbieder met voldoende personeel nu vertrekt uit Weesp. De coalitie van WSP, D66 & Groen Links hebben drie jaar de kans gekregen om samen met Woest Zuid oplossingen te vinden. En terwijl ouders met de handen in het haar zitten om de BSO problemen op te lossen zijn de wethouders die belast zijn met deze dossiers vooral bezig met de eigen toekomst. Zowel Leon de Lange (D66) als Astrid Heijstee (WSP) focussen zich op de nieuwe rol als burgemeester elders. Ondertussen gaat Woest Zuid verder met het openen van 4 nieuwe vestigingen in Amsterdam dit jaar. Daarvan hadden 2 locaties in Weesp kunnen staan als we een slagvaardig college hadden gehad.

Gemeente Weesp investeert in een loods

Sinds de start van actiegroep de Kleine Weespers begin 2019 heeft de gemeente een mantra: “Opvang is een zaak van de markt”. Om daar later aan toe te voegen dat de gemeente geen locaties heeft. Dat bleek wel het geval te zijn, het oude politiekantoor in Weesp was bijvoorbeeld beschikbaar. Echter, de coalitie van WSP, D66 & Groen Links besloot dat verkopen beter was. Je zou denken dat inkomsten uit grond en vastgoed niet de voornaamste focus zou moeten zijn voor dit college. WSP, D66 & Groen Links noemen dit ‘passief grondbeleid’. Wat ons betreft mogen ze het woordje grond wel weglaten.

Op 23 juni lezen we in het Weespernieuws dat de gemeente erachter is gekomen dat er misschien toch een probleem is:

“Een van de meest opvallende zaken is de aanstelling van een zogenoemde stadsloods die zich gaat bezighouden met het ‘verbinden’ van kinderopvangcentra enerzijds en de gemeente anderzijds. De directe aanleiding hiervoor is natuurlijk het tekort aan kinderopvangplekken (onderzoek van de gemeente leert dat dit er inderdaad is), maar op de markt wil het nog wel eens wringen. “Kinderopvangondernemers uit Weesp maar ook buiten Weesp die zich in Weesp willen vestigen lopen tegen een aantal knelpunten aan.”

Jammer dat de gemeente Weesp een ambtenaar van 40K nodig heeft om te begrijpen wat velen ouders al sinds 2019 in de gemeenteraad hebben ingebracht. Waarom niet gewoon dat geld in de begroting laten zitten en een rode loper uitleggen voor een partij als Woest Zuid?