Kerstupdate 2020

2020 was voor veel mensen een pittig jaar, de problemen van ouders en kinderen in Weesp vallen weg bij al het leed dat door Corona is aangericht.

Bij de kleine Weespers zijn we in gesprek gebleven met alle spelers in dit dossier. Met gemeente Weesp niet in gesprek, maar opnieuw een inspraak gedaan. Sinds onze start in 2018 is gebleken dat rechtstreekse gesprekken en inspraak helaas weinig resultaat opleveren.

In deze eindejaar update delen we graag alles wat nu bekend is rondom de opvang. We ontvangen informatie van alle spelers in dit dossier, de informatie uit deze nieuwsbrief zijn daar een weergave van.

Opvang op de korte termijn

KMN Kind & Co Afgelopen zomer kwam KMN Kind & Co naar buiten met het heuglijke nieuws dat de definitieve locatie in Weespersluis was goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit akkoord werd door Kind & Co gekoppeld aan de investering die ze konden maken in een tijdelijke voorziening.

Deze voorziening had vlak bij de Kors Breijer school moeten komen. We hebben maanden gewacht  op de start van het inspraaktraject. Het blijkt dat deze er niet gaat komen. Kind & Co is het afgelopen half jaar verschillende keren benaderd met vragen over de voortgang. Helaas was daarover niets ‘on-the-record’ te delen. Over de tijdelijke locatie ontvingen we dit commentaar:
“Kind& Co heeft in de afgelopen maanden op verschillende locaties onderzocht of tijdelijke huisvesting kon worden gerealiseerd. Op dit moment is daar nog geen uitsluitsel over te geven.”

Op basis van onze ervaring met dit dossier is er de komende maanden weinig zicht op een tijdelijke locatie.

Otje Vanaf september is de nieuwe locatie van Otje volledig in gebruik genomen. De locatie heeft momenteel 6 KDV groepen en er is nog plek voor een 7’de. De dames van Otje zijn nog steeds de enige organisatie die concreet capaciteit hebben weten toe te voegen voor de ouders en kinderen in Weesp. Het afgelopen jaar hebben we van veel nieuwe Weespers blije berichten gekregen over de plaatsing die mogelijk was bij Otje.

Woest Zuid Op gebied van BSO zou de toetreding van Woest Zuid vooral verlichting kunnen bieden. Het leek er lange tijd op dat Woest Zuid een plek zou kunnen krijgen op het terrein van Don Bosco. Helaas zijn de ambtelijke processen van de gemeente hier een vertragende factor. Het bleek eerst lange tijd niet duidelijk waar het vastgoed in de begroting was verstopt. Nadat er een slimme boekhouder was die het vastgoed bij de afdeling groen had weten te lokaliseren kon men verder frustreren door een aanbesteding op te starten. Zelf als er een mogelijkheid is om snel te schakelen lijkt de gemeente de ouders niet te willen helpen.

Gemiste kans Datzelfde beeld zagen we ook toen de gemeente geen gebruik maakte van de optie om het oude politiebureau aan te schaffen. Zelfs wanneer het beleid is om zelf geen vastgoed op de balans te hebben zou het kortstondig aanschaffen helpen om regie te voeren op dit dossier. Uit het veilingproces van dit object bleek dat een kinderopvangorganisatie de winnende partij was, echter is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf toch gekozen voor een onderhandse bieding die slechts marginaal hoger was. Wanneer de gemeente eigenaar was geweest had er nu een extra kinderopvang in Weesp kunnen zijn met 7 extra KDV groepen voor 94 kinderen.

Nieuwe toetreder De eigenaren van de panden op de Hogeweyselaan 181 & 183 hebben ons laten weten bezig te zijn met het ontwikkelen van een kinderopvang & BSO locatie. De eigenaren hebben inspiratie gehaald uit de jaren dat ze in Amerika hebben gewoond en gewerkt. Het idee is om een grote locatie te realiseren met opvang voor pedagogische medewerkers binnenshuis. Ook zijn er plannen om warm eten te bereiden voor kinderen en ouders. Voor de exploitatie wordt gezocht naar bestaande KDV/BSO ondernemers. Mochten er geen geschikte partijen te vinden zijn zal men de exploitatie zelf in de hand nemen. De middelen en bouwtekeningen zijn klaar om nummer 181 om te vormen naar een KDV voor ten minste 120 kinderen. Nummer 183 heeft de benodigde vergunningen om per direct 35 kinderen KDV te kunnen huisvesten.

Opvang op lange termijn

Voor de lange termijn kijken we natuurlijk naar de opvang van Kind en Co in Weespersluis. Het College heeft ingestemd met de locatie van het nieuwe KDV in Weespersluis. KMN Kind & Co geeft aan dat rekening wordt gehouden met de start van de bouw in de eerste helft van 2022.

Ook hier zien we vertraging bij de gemeente. In plaats van strak op het proces te zitten vernemen wij dat er op het laatste moment is gekozen om het plan kleiner op te zetten. Dit zou betekenen dat er in plaats van 7 maar 5 groepen geplaatst kunnen worden. Hierdoor ontstaat hoogstwaarschijnlijk verdere vertraging van de oplevering. En dat terwijl we allemaal zien dat Weesp ieder half jaar verder groeit.

Wat nu?

Onze conclusie na ruim 2 jaar actievoeren is dat Gemeente Weesp en KMN Kind & Co als grootste aanbieder niet in staat zijn om oplossingen te realiseren of te faciliteren. Vanuit de kleine Weespers is onze voornaamste rol nu om het probleem onder de aandacht te houden en waar mogelijk partijen aan elkaar te koppelen.

De hoop is gevestigd op de komende verkiezingen, dat is het moment waarop al die ouders in Weesp een helder signaal kunnen geven aan WSP, Groen Links en D66. Het huidige college en haar coalitie heeft laten zien de kinderopvang niet als prioriteit te beschouwen.

Ouders die ideeën hebben waarmee we wel tot de gemeente en politiek kunnen doordringen, nodigen we uit om hieronder een post te delen met de lezers van de kleine weespers.

Als laatste natuurlijk de allerbeste wensen voor 2021 van Justus & Alex!