Stand van zaken KDV & BSO Weesp juni 2020

Sinds onze laatste bijdrage op de site is er veel veranderd. De Corona crisis heeft bij iedereen impact, de noodzaak van goede kinderopvang is de afgelopen periode heel duidelijk geworden. Voordat we de stand van zaken bespreken willen we graag een moment nemen om waardering uit te spreken voor alle medewerkers in de opvang branche. Door de crisis heen heeft deze bedrijfstak het mogelijk gemaakt om kinderen op te vangen met enorm veel flexibiliteit, soms zelfs in de nacht en weekenden. We hopen dat we over een aantal jaar terug kunnen kijken op deze periode en zien dat er structurele wijzigingen hebben plaatsgevonden in de manier waarop opvang in Nederland is geregeld.

Naast de ontwikkelingen in de wereld zien we Weespersluis ook gestaag veranderen. Op het moment van schrijven zijn 350 woningen opgeleverd. Daarnaast staan er 175 in aanbouw en verwacht de ontwikkelaar in 2020 nog 300-400 woningen te verkopen. De fases die in april en mei te koop stonden waren zeer ruim ingeschreven. Animo voor Weespersluis blijft dus onverminderd aanwezig. Naast de bouw van woningen is het ontwikkel consortium ook al gestart met de aanleg van de extra afrit A1, oplevering staat voor 2022.

Opvolging na inspraak januari 2020

Hoewel we lage verwachtingen hadden van de gemeente was de hoop dat er toch wat kleine stappen mogelijk waren. Een van de meest in het oog springende punten was daarbij de uitgestoken hand van BSO organisatie Woest Zuid. De pogingen vanaf november ’19 en de inspraak afgelopen  januari ten spijt, kwam er geen gesprek met de Wethouder. Contacten met ambtenaren waren schaars, er kwam uiteindelijk een afspraak in april die door de corona perikelen is verplaatst naar mid juni. Mantra blijft dat gemeente Weesp niets tot weinig kan betekenen. En gezien de timings en doorlooptijden blijkt dat ook wel.

Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam was het verplaatsen van de locatie Weespersluis van Kind & Co. Tijdens de beantwoording van Wethouder de Lange kwam naar voren dat er een andere plek op het oog was die realisatie van de opvang zou kunnen versnellen.

Kind & Co

Twee weken geleden kregen we signalen vanuit Kind & Co. dat de bestuurlijke & ambtelijke besluitvorming rond was. Dit heeft gemeente Weesp op woensdag 27 mei in een persbericht kenbaar gemaakt. Kind & Co is blij met de toewijzing van deze locatie maar voorziet nog steeds een probleem voor de komende 1,5 á 2 jaar. Vandaar dat er nu ook een tijdelijke locatie op het oog is in Weesp. Deze locatie zal d.m.v. portacabins tot 4 groepen kunnen huisvesten. Als alles volgens plan verloopt zou het mogelijk moeten zijn om deze tijdelijke locatie nog dit jaar in gebruik te nemen. Nogmaals, met alle voorbehouden die er zijn bij dit soort trajecten wil Kind & Co graag aan ons meegeven.

De nieuwe locatie van Kind & Co Weespersluis zal achter de Brede School komen, hiervoor is een bestemmingsplan wijziging nodig die de komende tijd zal worden voorbereid door de gemeente. De reguliere inspraak is hier ook van toepassing. De wachtlijsten blijven dan voorlopig ook ongewijzigd, de ouders worden op de hoogte gesteld zodra de extra capaciteit zal leiden tot een snellere plaatsing.

Otje

Bij KDV Otje is men de afgelopen Corona tijd goed doorgekomen. De opvang voor ouders in cruciale beroepen is goed verlopen. Naast de opvang voor de eigen kinderen heeft Otje ook nood en crisisopvang kunnen realiseren voor kinderen buiten de eigen klantenkring.

Naast de omschakeling van de Corona tijd was er natuurlijk ook de verbouwing en oplevering van het nieuwe pand aan de Flevolaan nummer 8. Helaas heeft de verbouwing wat vertraging opgelopen en zal de volledige verhuizing niet in mei maar richting het vierde kwartaal van 2020 gaan plaatsvinden. Dit betekent ook dat op dit moment even alle focus op de verhuizing ligt, de plannen voor het aanbieden van BSO op de korte termijn zijn even in op hold gezet.

De wachtlijsten zijn vergelijkbaar met onze update uit januari. Ouders die 2 dagen of meer nodig hebben en flexibel zijn (dus i.i.g. de woensdag en de vrijdag willen accepteren) hebben goede kant om nog een plekje te vinden. Dit is wel voor ouders die op korte termijn een plaatsing nodig hebben.

Kidswereld

Tijdens de Corona uitbraak heeft Kidswereld de enige 24 uurs opvang in regio Weesp kunnen realiseren. De reacties van ouders en medewerkers hierop waren erg enthousiast. De directie heeft met veel trots teruggekeken op deze periode.

Er is nog steeds een zoektocht gaande naar een geschikte locatie in Weespersluis en naar nieuwe collega’s. Op het gebied van de wachtlijst kon Kidswereld ons vertellen dat vooral bij de baby’s een lange wachttijd is. De locatie in Aetsveld daarentegen heeft betere beschikbaarheid voor baby’s op de dagen woensdag en vrijdag. De peuteropvang is een heel stuk toegankelijker, in overleg met ouders kan naar dagen gekeken worden (liefst 2 dagen per week of meer). De BSO plaatsingen zijn vooral mogelijk voor broertjes en zusjes. Nieuwe plaatsingen zijn op dit moment beperkt.

Kindergarden

Bij Kindergarden is de situatie niet veranderd. Er is nog steeds behoefte aan uitbreiding en de zoektocht gaat door. Echter er is nog steeds geen enkele geschikte huur of koop optie. De wachtlijsten voor een plek bij Kindergarden Weesp zijn dusdanig lang dat lezers die niet al minstens anderhalf jaar op de wachtlijst staan het eigenlijk ook niet hoeven te proberen.

De volgende stappen van de Kleine Weespers

De komende periode gaan we de ontwikkelingen in de gaten houden. We hopen dat de extra capaciteit vanuit Kind & Co. en eerder Otje net voldoende gaat zijn voor alle nieuwe ouders. Daarnaast hopen we vooral dat nieuwe of bestaande partijen in Weesp met extra locaties en groepen kunnen komen om KDV en BSO capaciteit te creëren. Andere ideeen of initiatieven van lezers om versneld KDV en/of BSO te realiseren in Weesp zijn altijd welkom. Neem contact met ons op via opvang@kleineweespers.nl.