Op 10 april hebben we een gesprek gehad met Fred Langeslag & Tjakko Smit van de GEM. De GEM is de projectorganisatie die namens de 5 marktpartijen gesprekspartner is met belanghebbende en overheden. Tijdens het gesprek van 1 uur hebben zijn we uitgebreid ingegaan op de problemen die er nu leven bij de ouders van Weesp(ersluis). Fred en Tjakko vonden het belangrijk om voorafgaand aan de inhoud eerst iets te vertellen over de historie van dit plangebied. Ongeveer 15 jaar geleden is het gesprek gestart over het project wat we nu Weespersluis noemen, dat heeft geresulteerd in een set aan afspraken in 2012. Destijds zag de wereld er heel anders uit vertelden de heren, naast een ander economisch klimaat was de subsidiering en bekostiging van kinderopvang compleet anders. Fred Langeslag: “We mogen vandaag hoe dan ook constateren dat de destijds geplande voorzieningen voor kinderopvang in het plangebied niet toereikend zijn, we werken met man en macht samen met de gemeente om oplossingen te vinden”.

Hoe zit het precies?

Belangrijke punten die steeds terugkomen in de openbare discussies zijn: 1) de geplande ruimte voor opvang in centrumgebied á 300m² en 2) de aanwezigheid van opvang in de brede school. Om maar te beginnen met de 300m², Tjakko Smit: “We hebben in 2012 afspraken gemaakt die met de kennis van nu achterhaald zijn, de gesprekken die we nu voeren met de beoogd uitbater van de kinderopvang gaan over een oppervlakte dat vandaag de dag meer passend is”.
Alex van der Baan: “Mogen we dan denken aan oppervlaktes van tussen de 1200-1600m²?”
Tjakko Smit: “Ja, dat is wel de verwachting. Daarnaast is het goed om toe te voegen dat er wellicht ook een tweede organisatie zich kan vestigen in het gebied. Op basis van onze ervaringen bij de gebiedsplanning in nieuwbouwwijken verwachten we echter dat dit niet nodig zal zijn. Ondanks de groei in huisvesting zien we ook leeftijdsgroepen die in en uitstromen in de opvang”.
Het is prettig om met deze toelichting voor eens en voor altijd “de 300m²” achter ons te kunnen laten. Dan het punt van de opvang die al dan niet gevestigd zou worden in de brede school. Fred Langeslag: “Er is veel gesproken over de omvang van de school maar naast buitenschoolse opvang zijn er nooit plannen geweest voor kinderopvang in de school, vervelend dat daar in de communicatie onduidelijkheid over is ontstaan.”

Tijdelijke opvang in het plangebied

Nu we de punten uit het verleden hebben besproken is het tijd om te kijken naar de nabije toekomst, hoe om te gaan met de eerste groep bewoners? In de gesprekken met Wethouder Heijstee hebben we gesproken over verschillende scenario’s, tijdelijk bouwen in het plangebied betekent qua inspraak en vergunningstrajecten de kortste doorloop. Fred & Tjakko lichten op basis van de plankaart de verschillende fases van de bouw toe, omdat er veel zwaar grond en funderingswerk loopt vallen veel gebieden af. Daarnaast is het zo dat de gebieden die mogelijk geschikt zijn nog niet bouwrijp zijn, dat vraagt minimaal 2 jaar. Samen lopen we alle gebieden door en bij elk gebied ontstaan er andere issues. De GEM blijft zoeken naar oplossingen maar die is op dit moment helaas nog niet gevonden. Wel volgt de toezegging dat de GEM binnen het redelijke graag wil meedenken en indien nodig wil mee investeren in een oplossing voor dit probleem. Hoe dan ook spreken we af dat we rechtstreeks met elkaar in contact blijven om te zoeken naar oplossingen.

Veel urgentie, geen directe oplossingen

Helaas moeten we ook na dit gesprek constateren dat de urgentie aanwezig is maar er nog geen oplossing is. We nemen de punten mee naar het volgende gesprek met Wethouder Heijstee. We zullen ons nu moeten gaan focussen op de creatieve initiatieven van de verschillende KDV organisaties om tijdelijke locaties te realiseren.