In voorbereiding op onze eerste inspraak hebben we met bijna alle KDV’s gesproken, Kind & Co ontbrak helaas nog aan de lijst. Omdat Kind & Co een belangrijke partner is van de gemeente Weesp (en van de scholen in Weesp) waren we verheugd toen we de uitnodiging kregen om het gesprek aan te gaan. Op 4 april hebben we Judith Hopster en Willemijn Klop ontmoet op de locatie Hummeloord van Kind & Co. Judith is als clustermanager naast een aantal BSO locaties verantwoordelijk voor de 8 groepen op Hummeloord met bijna 100 kindjes. Willemijn is regiomanager en verantwoordelijk voor een verzameling locaties rondom Amsterdam.

Na een korte introductieronde kregen we iets meer over de achtergrond van Kind & Co te horen, een bijzondere wetenswaardigheid voor ons was dat Kind & Co een stichting is en niet een commercieel bedrijf. Dit komt volgens de dames naar voren in de keuzes die gemaakt worden in bedrijfsvoering, voorbeeld daarvan is de uitgebreide aandacht voor het steunen van goede doelen. De inkomsten van Kind & Co die overblijven na de normale bedrijfsvoering worden ingezet voor de locaties en kinderen. Na een korte toelichting van onze initiatieven hebben we gesproken over de krapte op de markt in Weesp. De dames vertelde ons dat de acties van de Kleine Weespers hebben gezorgd voor veel aandacht en beweging. Natuurlijk waren we vooral benieuwd naar de concrete acties die Kind & Co zag om de eerste lichting bewoners vanaf de zomer te kunnen faciliteren. Voor de BSO opvang gaat er op de tijdelijke locatie van de school aan de Papelaan een voorziening starten, deze BSO verhuist straks mee naar de nieuwe brede school in Weespersluis. Ook wordt er in de nieuwe brede school rekening gehouden met twee groepen peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie, die een beperkt aantal uren per dag geopend zijn. 

Helaas konden we daar geen concrete antwoorden en toezeggingen krijgen op de vraag of er ook uitzicht is op kinderdagverblijf plaatsen. Zodra er iets te melden valt zullen we actief geïnformeerd worden door Kind & Co. Kind & Co gaf wel aan dat zij zich al geruime tijd inzet om een oplossing voor de ouders en kinderen te creëren en zich daar intensief voor blijft inspannen. Als tip wilde Willemijn en Judith onze achterban wel meegeven dat het belangrijk is om aanmelding voor KDV Hummeloord of Speelrijk zeker te doen, zodat er goed zicht is op de behoefte van de ouders en naast de registraties voor KDV ook al na te denken over BSO. Aanmelden voor de BSO in de nieuwe school kan nu al door in te schrijven voor BSO Bovenbende en aan te geven dat uw kind in de toekomst naar de brede school Weespersluis gaat.

We kijken uit naar de verdere gesprekken met Kind & Co. en hopen de komende periode meer te horen over tijdelijke en permanente uitbreiding van de plekken in Weesp.