Gespreksverslag Wethouder Heijstee

Woensdag 13 maart zijn we op de koffie geweest bij de Wethouder om te praten over de kinderopvang in Weesp. Na de formele contactmomenten in de gemeenteraad tijdens de inspraak was het prettig om een echt gesprek te voeren.

De Wethouder heeft ons achtergrond gegeven over de stappen die de afgelopen weken zijn gezet en die het afgelopen jaar zijn gestart. Op dit moment ‘schaakt’ de gemeente op verschillende borden, er zijn een aantal acties die lopen. Hieronder geven we de drie belangrijkste mee.

Tijdelijke uitbreiding van bestaande KDV

Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om bij bestaande KDV’en tijdelijke voorzieningen te realiseren om extra groepen op te vangen. Denk hierbij aan het plaatsen van portacabins. Voornaamste uitdaging bij dit scenario is het vinden van personeel. De fysieke aanpassingen en eventuele vergunningen kunnen snel geregeld worden.

Vastgoed consortium gaat zoeken naar tijdelijke locatie binnen Bloemendalerpolder

De tweede mogelijkheid die in onderzoek is betreft het vinden van een locatie in het plangebied van Weespersluis. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, door de verschillende bouwfases is het lastig een veilige locatie te vinden. Ook zal het consortium de tijdelijke locatie bouwrijp moeten maken. Als aan deze voorwaarden is voldaan zal een van de KDV organisaties tijdelijk moeten investeren in deze locatie. De Wethouder gaf aan dat er positieve geluiden zijn vanuit de KDV organisaties om dit ook daadwerkelijk te doen.

Zoeken naar tijdelijke locaties binnen Weesp

De laatste optie is om tijdelijke locaties te vinden binnen Weesp, dit is de optie met de meeste uitdagingen. Om binnen de gebouwde omgeving een tijdelijke voorziening te realiseren, vraagt een goede inspraak met de directe omgeving. Deze inspraak kost tijd en is geen garantie voor succes.

We hebben afgesproken om over een maand opnieuw te overleggen met de Wethouder om de voortgang te bespreken. Daarnaast zullen we opnieuw het vastgoed consortium aanspreken op haar verantwoordelijkheid om te assisteren bij een oplossing voor de toekomstige bewoners van Weespersluis.